Група Компаній

Ресурсозбереження та захист клімату

Зміна клімату – це найбільш гостра екологічна проблема, яка на сьогодні стоїть перед населенням Землі. Необхідно ужити термінові та рішучі дії, щодо переходу до такої моделі розвитку суспільства, яка дозволить радикально зменшити об’єм викидів парникових газів. Великий бізнес, який володіє інноваційними та інвестиційними можливостями, зобов’язан взяти на себе провідну роль у цьому процесі.


Адаптуючи свій бізнес сучасним екологічним вимогам, група компаній Coca-Cola Hellenic прагне надихнути своїм прикладом інші компанії. Ми концентруємо наші зусилля у найбільш енергоємних сферах: процес виробництва, транспорт та холодильне обладнання.

На наших заводах ми розвиваємо енергозберегаючі програми:

  • Усі компанії групи невпинно розширюють спектр застосовуваних енергоощадних технологій
  • Розроблена та впроваджується спеціальна програма навчання водіїв «Безпечне та екологічне керування»
  • Завдяки використанню нового ефективного холодильного обладнання скоротилися викиди СО2.

Енергоощадні технології

ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна» впроваджує енергоощадні технології з метою зниження викидів СО2 з розрахунку на літр, виготовленого напою. Не дивлячись на те, що офіс споживає значно менше енергії ніж виробництво, заходи щодо скорочення викидів вуглекислого газу застосовуються нами і в невиробничій сфері.

Екологічна програма служби інформаційних технологій (Green IT) в межах групи передбачає не лише зважене оновлення використовуваної техніки, але й оновлення підходів до її використання. Приміром, використання практики проведення Інтернет - нарад дозволяє суттєво скоротити кількість службових відряджень, і таким чином – викидів СО2, пов’язаних з авіаперевезеннями.

У Компанії встановлена вимога обов’язкового вимкнення працівниками на ніч й вихідні дні комп’ютерів, моніторів, принтерів та іншого обладнання. Дотримання даного правила гарантується програмою моніторингу, розробленою відділом інформаційних технологій, яка дозволяє у режимі реального часу контролювати вимкнення офісного обладнання, як у центральному офісі, так і у всіх філіалах.

Навчання безпечному та екологічному керуванню

ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна» усвідомлює, що усі зроблені кроки за для мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище будуть ефективними лише за умови змфни стереотипів поведінки кожного працівника. Шляхом навчальної програми для водіїв «Безпечне та екологічне керування» компанія прищеплює працівникам практичні навики, які дозволять у тому числі скоротити витрату палива. Перші результати програми підтвердили реальність суттєвого скорочення викидів в рамках Coca-Cola Hellenic.

Енергетично ефективне холодильне обладнання

Одне з основних очікувань наших споживачів – це доступність охолоджених напоїв у будь-якому місці, де б їх не застала спрага. Саме тому, розміщення холодильного торгового обладнання в торгових компаніях наших замовників є невід’ємною частиною нашого бізнесу. Хоча використовують це обладнання наші замовники ми відчуваємо відповідальність за його енергетичну ефективність.

В результаті правильної постановки завдань перед поставщиками обладнання були розроблені закуповувані нами на сьогодні моделі холодильників, енергетична ефективність яких на 50% вище у порівнянні із зразками 2004 року. Компанія також приділяє значну увагу навчанню працівників методам максимально ефективної експлуатації холодильного обладнання.

Крім того локальним нормативним актом ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна» встановила категоричну заборону на закупівлю холодильного обладнання, яке містить озоноруйнуючі речовини. Фірмові холодильники компанії, які знаходяться на території республіки, безпечні для озонового шару планети.

Соціальне партнерство

На міжнародному рівні Група Компаній Coca-Cola Hellenic є однією із засновників найбільшої глобальної ініціативи підприємницьких кіл у галузі зміни клімату «Захист клімату», здійснюваної в рамках Глобального договору ООН.

На початок