Група Компаній

Наші принципи

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) є невід’ємною частиною стратегії ведення бізнесу ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна». Наша відданість зазначеній ідеї закріплена у Місії та Цінностях компанії. КСВ є складовою наших бізнес планів і одним із критеріїв, згідно яких ми оцінюємо результати роботи наших працівників.


Наші пріоритети

Збільшення кількості та складності екологічних та соціальних питань, які потребують уваги, спонукають нас визначити пріоритетні напрямки діяльності. Найбільш значимими для підприємства та його зацікавлених сторін є наступні сфери:

Перераховані пріоритети безпосередньо пов’язані з нашими бізнес завданнями. Наприклад, внаслідок розширення асортименту продукції, ініціативи, спрямовані на пропаганду здорового способу життя, сприяють задоволенню зростаючого інтересу споживачів к збереженню власного здоров’я. Аналогічно, наше прагнення до зниження ресурсомісткості виробництва поєднується з нашими екологічними програмами щодо раціоналізації використання енергії, води та пластикової обертки.

Обмін думками та співробітництво з нашими зацікавленими сторонами у роботі над різноманітними соціальними проектами сприяє зростанню усвідомленості у суспільстві відносно корпоративної соціальної відповідальності.

Управління корпоративною соціальною відповідальністю

ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна» ставиться до питань управління корпоративною соціальною відповідальністю не менш серйозно аніж до інших напрямків своєї діяльності. Структурний підрозділ, до компетенції якого відносяться дані питання, безпосередньо підпорядкований Генеральному директорові, який в свою чергу несе відповідальність за ефективність роботи підприємства в даній галузі. Контроль за діяльністю аналогічних структурних підрозділів усіх підприємств Групи Компаній Coca-Cola Hellenic, здійснюється на рівні Комітету з КСВ при Раді директорів.

У сфері корпоративної соціальної відповідальності ми дотримуємося провідних світових стандартів, затверджуємо цілі та здійснюємо моніторинг здобутого прогресу. Крім того, ми повідомляємо про результати у Звітах про соціальну відповідальність. Реалізація принципів КСВ входить до складу обов’язків посадових осіб підприємства та є одним із критеріїв оцінки.

Культура стійкого розвитку

Перераховані аспекти – це ще далеко не все, що наша компанія здійснює для втілення в життя принципів КСВ. Ми прагнемо до розвитку культури та потенціалу нашої команди – це частина того, як ми будуємо бізнес.

На початок