Група Компаній

Співробітництво із зацікавленими сторонами

Невід’ємною складовою стратегії розвитку ІП «Кока-Кола Бевріджиз Україна» є зміцнення партнерських відносин з зацікавленими сторонами.


Під «зацікавленими сторонами» розуміються усі особи, які мають вплив на компанію, або ті, на які впливає діяльність компанії. До числа зацікавлених осіб можна віднести: споживачів, постачальників, замовників, працівників, державу, суспільство та ін. Компанія співпрацює із зацікавленими сторонами у різноманітних формах, зокрема: від участі у нарадах з державними органами до проведення досліджень думок працівників, замовників та ін.

Соціальне партнерство

Компанія підтримує постійний контакт з громадами, об’єднаннями та спілками. Відповідний ретельний аналіз проблем або ініціатив, з якими вони звертаються, забезпечують дотримання Компанією активної громадської позиції.

Величезне значення для нашої компанії має партнерство у проектах по збереженню навколишнього середовища, зокрема довга та та плідна співпраця у заходах Дня Дунаю.

Глобальный пакт ООН

Ми беремо активну участь у національному форумі Глобально пакту ООН в Україні. Такі форуми допомагають нам реалізовувати принципи Глобально пакту у різноманітних національноо-культурних контекстах. Серед наших партнерів:

  • Національний Олімпійський Комітет України
  • Американська торгова палата
  • Європейська Бізнес Асоціація
  • Торгівельно-промислова палата України.

На початок