Група Компаній

Розвиток персоналу

Успіх бізнесу безпосередньо залежить від професійності кожного працівника, його відданості справі. Тому ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна» прагне залучити висококваліфікованих спеціалістів та створити умови праці для повної реалізації їх професійного потенціалу.


Розвиток професійного потенціалу

Розвиток працівників є одним з основних пріоритетів ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна». В основі бізнесу лежать суттєві інвестиції у підвищення кваліфікації персоналу та ставка на просунення на відповідальні посади власних працівників. Такий підхід дозволяє повністю розкрити лідерські якості кожного, а також у кінцевому рахунку, є запорукою ефективної роботи компанії, як сьогодні так і в майбутньому.

Атмосфера довіри

Для нас дуже важлива атмосфера довіри та відданості кожного працівника спільній справі. Внутрішня комунікація у колективі будується на принципах діалогу: працівники отримують інформацію щодо діяльності компанії и можуть запропонувати власну думку щодо будь-яких проблем в ході регулярного опитування. На базі отриманих відгуків та пропозицій адміністрація розробляє плани коректуючи заходів.

Гідна винагорода

ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна» гарантує працівникам гідну оплату праці на рівні інших компаній країни.

На початок